Ce este o casa pasivã?

Ferestrele pentru case pasive

Ce este o casa pasivã?

O casã pasivã face posibilã menţinerea, atât iarna cât şi vara, a unei temperaturi constante. Aceasta se face fãrã folosirea unui sistem obişnuit de încãlzire sau de climatizare. Casa se “încãlzeşte” şi se “rãceşte” în mod pasiv. Folosirea cãldurii emanate de razele soarelui prin ferestre, precum şi cãldura emanatã de aparate şi de locuitori sunt de ajuns pentru mentinerea clãdirii în perioada rece la temperaturi interioare confortabile.

Unul din elementele caracteristice caselor pasive este existenţa unor ferestre eficiente din punct de vedere energetic.
Tipul ferestrelor depinde de zona climaticã în care este amplasatã clãdirea.
In zona Europei Centrale si de Est este obligatorie utilizarea ferestrelor caracterizate prin:

 

  • profile cu adâncime mare
  • trei geamuri cu douã acoperiri “Low-E”;
  • distanţiere realizate din materiale izolatoare;
  • spumã izolatoare de cea mai bunã calitate.
  • folii şi benzi de montaj.

Cu ajutorul acestor ferestre se pot atinge valori ale coeficientului global de transfer termic de pânã la 0,8W/m2K, impuse ferestrelor pentru casele pasive energetic prin standardul european EN 10077. Aceastã directivã defineşte nu doar cerinţele legate de pierderile de cãldura prin ferestre şi prin elementele acestora de legaturã, ci şi valorile minime pentru temperaturile suprafeţelor elementelor de legãtura cu clãdirea sau cele ale suprafeţelor de geam sau de panel. Astfel se asigurã confortul termic în încãperi şi se evitã condensul în locurile cu eficienţã termicã redusã.

Aceste ferestre, chiar şi în cele mai reci zile de iarnã, vor avea temperatura interioarã peste valoarea de 17 grade Celsius. Aceasta este temperatura impusã pe aceste suprafețe la caselele pasive, indiferent de zona climaticã în care este amplasatã clãdirea. În aceste condiţii se îmbunãtãţeşte substanţial confortul termic prin eliminarea fenomenului de “radiaţie rece” a ferestrelor, fenomen întâlnit frecvent la ferestre cu performanţe termice reduse.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ro_RORomanian