Ferestrele pentru case pasive – Master Prod

Ce este o casa pasivã?

O casã pasivã face posibilã mentinerea, atât iarna cât si vara, a unei temperaturi constante fãrã folosirea unui sistem obisnuit de încãlzire sau de climatizare – casa se “încãlzeste” si se “rãceste” în mod pasiv. Folosirea cãldurii emanate de razele soarelui prin ferestre, precum si cãldura emanatã de aparate si de locuitori sunt de ajuns pentru mentinerea clãdirii în perioada rece la temperaturi interioare confortabile.

Unul din elementele caracteristice caselor pasive este existenta unor ferestre eficiente din punct de vedere energetic.
Tipul ferestrelor depinde de zona climaticã în care este amplasatã clãdirea.
In zona Europei Centrale si de Est este obligatorie utilizarea ferestrelor caracterizate prin:

– trei geamuri cu douã acoperiri “Low-E”;

– distantiere realizate din materiale izolatoare;

– spumã izolatoare de cea mai bunã calitate.

Cu ajutorul acestor ferestre se pot atinge valori ale coeficientului global de transfer termic de 0,8W/m2K, impuse ferestrelor pentru casele pasive energetic prin standardul european EN 10077. Aceastã directivã defineste nu doar cerintele legate de pierderile de cãldura prin ferestre si prin elementele acestora de legaturã, ci stabileste totodatã valori minime pentru temperaturile suprafetelor elementelor de legãtura cu clãdirea sau cele ale suprafetelor de geam sau de panel. Astfel se asigurã confortul termic în încãperi si se evitã condensul în locurile cu eficientã termicã redusã.

Aceste geamuri, datoritã pierderilor de cãldura extrem de reduse, chiar si in cele mai reci zile de iarnã, vor avea temperatura interioarã peste valoarea de 17 grade Celsius, impusã caselor pasive energetic, indiferent de zona climaticã în care este amplasatã cladirea. În aceste conditii se îmbunãtãteste substantial confortul termic prin eliminarea fenomenului de “radiatie rece” a ferestrelor, fenomen întâlnit frecvent la ferestre cu performante termice reduse.

Solicita Oferta +40 728 628 188