Termeni și condiții

Prin accesarea acestui website sunt de acord în totalitate și irevocabil cu termenii și condițiile enunțate mai jos. Scopul de utilizare a website-ului https://masterprod.ro este obținerea de informații și accesul la serviciile/produsele oferite prin intermediul acestuia. Nu este permisă utilizarea în oricare alt scop. Conținutul site-ului nu este garantat în vreun fel și poate suferi modificări.

Romanian