Proiect desfãşurat prin POR 2014-2020 finalizat 

     În noiembrie 2019, Master Prod Internaţional a finalizat activitãţile de implementare a proiectului finanţat prin Programul Operational Regional  POR 2014 – 2020.   Proiectul are denumirea ” Achiziţie linie de producţie tâmplãrie din aluminiu şi pereţi cortinã”, cod SMIS 102819.  Acesta s-a desfãşurat pe Axa prioritarã 2 – Îmbunãtãţirea competitivitãţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1.

       Partenerii firmei Master Prod Internaţional în proiect sunt Ministerul Dezvoltãrii regionale, Administraţiei Publice şi  Fondurilor Europene, în calitate de AM şi ADR NV, în calitate de OI.  

       Obiectivul principal al proiectului este transformarea firmei într-un furnizor de produse realizate la nivelul standardelor europene şi internaţionale. În paralel se urmãreşte lãrgirea pieţei pe care activeazã firma prin diversificarea gamei de produse realizate.

     În cadrul proiectului s-au achiziţionat echipamente şi utilaje de ultimã generaţie. Acestea se folosesc pentru prelucrarea profilelor din aluminiu pentru tâmplãria cu geam termoizolantpereţi cortinã şi alte elemente de tâmplãrie.  Prelucrãrile care se pot executa sunt debitãri simple şi compuse, frezãri complexe, chertare.  

     Ţinând cont de rezultatele obţinute pânã în acest moment se poate spune cã Proiectul desfãşurat prin POR 2014-2020 a fost finalizat cu succes. 

 

     Grupul Master – un brand recunoscut pe piaţa de profil

 

     Master Prod felicitã echipa de implementare pentru aceastã reuşitã şi ureazã succes în activitatea viitoare. 

     Trebuie menţionat faptul cã cele douã firme sunt membre ale grupului de firme Master, un brand deja cu renume.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita Oferta +40 728 628 188